SB101-1 กางเกงรัดกล้ามเนื้อ ขาสั้นตัดต่อ
SB101-1 กางเกงรัดกล้ามเนื้อ ขาสั้นตัดต่อ

SB101-1 กางเกงรัดกล้ามเนื้อ ขาสั้นตัดต่อ

Regular price 295.00 ฿

ด้วยการประสานเทคโนโลยี Compression เข้ากับผ้า Lycra ชนิดพิเศษยืดหยุ่น 4ทิศทางกระชับกล้ามเนื้อ กระตุ้นการไหลเวียนของกระแสเลือด เพื่อสมรรถนะสูงสุดในการเล่นกีฬา

  • อิสระทุกการเคลื่อนไหล จากเนื้อผ้า Lycra ยืดหยุ่น 4ทิศทาง
  • เติมเต็มพลังจากอ๊อกซิเจนในกระแสเลือดที่เพิ่มขึ้น
  • ลดการอ่อนล้าของกล้ามเนื้อ จากการลดลงของกรดแลคติค
  • กระชับกล้ามเนื้อ ลดการสั่นไหว ป้องกันกล้ามเนื้อบาดเจ็บ
  • เร่งการฟื้นฟูกล้ามเนื้อ จากอาการบาดเจ็บ หลังเล่นกีฬา


Product Code: SB100-1