SB101 กางเกงรัดกล้ามเนื้อเด็ก ขาสั้น
SB101 กางเกงรัดกล้ามเนื้อเด็ก ขาสั้น

SB101 กางเกงรัดกล้ามเนื้อเด็ก ขาสั้น

Regular price 190.00 ฿

ด้วยการประสานเทคโนโลยี Compression เข้ากับผ้า Lycra ชนิดพิเศษยืดหยุ่น 4ทิศทางกระชับกล้ามเนื้อ กระตุ้นการไหลเวียนของกระแสเลือด เพื่อสมรรถนะสูงสุดในการเล่นกีฬา

  • อิสระทุกการเคลื่อนไหล จากเนื้อผ้า Lycra ยืดหยุ่น 4ทิศทาง
  • เติมเต็มพลังจากอ๊อกซิเจนในกระแสเลือดที่เพิ่มขึ้น
  • ลดการอ่อนล้าของกล้ามเนื้อ จากการลดลงของกรดแลคติค
  • กระชับกล้ามเนื้อ ลดการสั่นไหว ป้องกันกล้ามเนื้อบาดเจ็บ
  • เร่งการฟื้นฟูกล้ามเนื้อ จากอาการบาดเจ็บ หลังเล่นกีฬา


Product Code: SB101