Bodyfit


ด้วยการประสานเทคโนโลยี Compression เข้ากับผ้า Lycra ชนิดพิเศษยืดหยุ่น 4ทิศทางกระชับกล้ามเนื้อ กระตุ้นการไหลเวียนของกระแสเลือด เพื่อสมรรถนะสูงสุดในการเล่นกีฬา